Детско-юношеска консултация и психотерапия

  1. Home
  2. /
  3. Услуги
  4. /
  5. Детско-юношески консултации

Ползи от терапията

“Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват.” – Антоан дьо Сент Екзюпери

Понякога децата също изпитват затруднения в ежедневието си, в общуването с другите, със задълженията вкъщи и в семейната и приятелска среда.За възрастните може да бъде много трудно и изморително да ги разбират и да им предложат адекватна помощ.
В зависимост от възрастта си децата могат да имат различни психологически проблеми – трудности със съня, гняв и агресия, проблеми с храненето, емоционални проблеми – тъга и депресия, обучителни трудности, трудна адаптация, тревожност, фобии и паник атаки, трудности при възпитанието.Причините за проблемите могат да бъдат много различни, всяка ситуация е индивидуална, всяко дете е със своя уникален темперамент и поведение.
Ако чувствате, че не можете да се справите сами с проблема на Вашето дете, заедно можем с много търпение и разбиране да намерим пътя към него. Понякога е необходима просто една консултация, друг път – няколко срещи или продължителна работа.

Като детски психолог за мен е важно да проведа първата си среща с детето и неговите родители, особено при по-малките деца. Юношите могат да проведат първата си консултация с мен, без присъствието на родителите си, като преди това е хубаво да имам информация от родителя за проблема на детето. Понякога разбира се може да работим и заедно – психолог, дете и родител, в зависимост от конкретния случай.
Аз ще проведа разговор с родителите относно техните тревоги за детето – за мен ще бъде важно да разбера повече за живота на детето до този момент, за бременността и раждането му, за неговия темперамент, за поведението и общуването му с други хора и други деца.
Необходимо е преди първата среща родителят да подготви детето за срещата като му обясни с подходящи за неговата възраст думи, какво е психолог, защо е нужно да отидат при него, да попита детето какво то мисли за това, както и да му каже, че ще бъде с него в кабинета или ще го изчака отвън.
Детската психотерапия обикновено започва със създаването на отношения на доверие между психотерапевта и детето. Работата с деца може да се проведе с различни методи в зависимост от възрастта и индивидуалният случай на детето – рисуване, моделиране, приказки, притчи, игра, фантазиране.
Важното е детето да успее да изрази себе си, своите мисли и емоции.И тук ролята на детския психолог е да подпомогне този процес на търсене и разбиране на собствените преживявания и емоции.
Консултациите с деца са в рамките на 50 минути, обикновено 1-2 срещи (сесии) на седмица в определени дни и часове, а цената на консултацията е 50 лв.
За повече информация относно моите услуги и записване на час за консултация свържете се с мен