Индивидуално консултиране и психотерапия

  1. Home
  2. /
  3. Услуги
  4. /
  5. Индивидуална и фамилна психотерапия

Ползи от терапията

Чувствате ли се тревожни объркани и тъжни? Попадате ли в едни и същи разрушителни или нездравословни връзки отново и отново?
Проблемите с връзките, приятелите, семейството, работата и здравословните проблеми могат да доведат до симптоми на тревожност, стрес, безсъние и депресия. Често негативните модели на мислене създават или изострят тези симптоми.
Всички ние се нуждаем от безопасна и подкрепяща среда, за да изследваме предизвикателствата на живота и да променим тези модели на мислене. Нашите истории могат да ни осигурят сила и устойчивост, но те също така причиняват и болка, несигурност и страдание
Понякога може да се нуждаете от насоки на професионалист, който да разбере през какво преминавате, да оцени възможностите Ви и да откриете заедно решения.Чрез индивидуалната психотерапия Ви се предоставя възможност за нова перспектива за труден проблем или насочване в посока на решение. Ползите, които получавате от нея зависят от това колко добре използвате процеса и прилагате на практика наученото. Тя е фокусирана върху Вашите уникални нужди и цели, включва изучаване на Вашата история и житейски опит, както и установяване на цели за постигане в консултирането.
Терапията може да осигури подкрепа и умения за решаване на проблеми, да подобри начините за тяхното справяне. Много хора също така откриват, че тя може да бъде огромно предимство за личностен растеж, подобряване на комуникацията със съпруг/а или значими други, междуличностни отношения, справяне с проблеми като депресия, тревожност, скръб, управление на стреса и др.
Чрез терапията можем да насърчим по-задълбочено разбиране на предишни преживявания, които влияят на света Ви днес и как можете да преодолеете онези които пречат на нормалното Ви функциониране.
Продължителността на една сесия е 50 мин, като е препоръчително тя да се провежда един път седмично, в някои случаи може да бъде и два пъти седмично. Цената е 50 лв за индивидуална сесия и 80 лв. за фамилна терапия. Консултациите се провеждат при пълна конфиденциалност
За повече информация относно моите услуги и записване на час за консултация свържете се с мен