Позитивната психотерапия e метод, разработен през 1963г. от д-р Носрат Песешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия.
Днес позитивната психотерапия е установена в повече от 33 държави, като в България обучението съществува от 1992г. и се провежда от Дружеството по позитивна психотерапия в България. Позитивната психотерапия е представена в световен мащаб от Световната асоциация за позитивна психотерапия (WAPP).
Методът е фокусиран върху подобряване на благосъстоянието и функционирането на клиента чрез изграждане на положителни емоции, взаимоотношения и силни страни на характера, насочване към доброто и положителното, към актуалните способности на човек и не толкова към болестта и симптома. Според Песешкиан актуалните способности са първични – способността да обичаш, и вторични – способността за познание. Идеята е, че всяка болест, и трудности носят със себе си и нови възможности.
Всяко нарушение на чувството за благополучие се насърчава да се изследва и преработи като сигнал, че има дисбаланс. Как човек се справя в трудни моменти, какви методи използва? Според Позитивната психотерапия негативните симптоми се появяват, когато тези методи за справяне не работят и нашите области от живота са в дисбаланс.
За да се постигне положителна промяна клиентът и терапевтът преминават заедно през петте етапа на терапията: Наблюдение/Дистанциране, Инвентаризация, Ситуативно окуражаване, Вербализиране, Разширяване на целите.
Методът помага на всеки човек да се съсредоточи върху своите сили, способности и потенциал, да погледне на предизвикателствата на психичното здраве в по-положителна светлина, и да намери смисъл в трудните преживявания. Предизвикателствата на психичното здраве се разглеждат като резултат от небалансиран фокус върху една сфера от живота в ущърб на други области. Положителната психотерапия помага за постигане на баланс в четирите области на живота, които са и области на конфликта: Тяло, Дейност, Контакти и Фантазия.
Позитивната психотерапия често използва редица интердисциплинарни подходи на психотерапията, включително използването на мултикултурални истории, идеи и метафори, приказки и притчи, за да помогне на хората да създадат нов поглед върху своето психично здраве.