Все още много хора не правят разлика между психолог, психиатър и психотерапевт, но макар тези професии да работят в помощ на клиента, те не се взаимозаменяеми, между тях има разлика както и разлика в това, което могат да предложат.

Една от най-забележителните разлики между психолог и психиатър е, че психолозите не са лекари, те нямат медицинско образование. Психолозите обикновено имат университетска диплома по психология и предлагат предимно психологическо консултиране. Те помагат на клиентите да се справят със стресови ситуации, житейски и поведенчески проблеми, взаимодействието им със заобикалящата ги среда. За да може психологът да провежда терапия на клиентите е необходимо да има допълнително обучение на следдипломно ниво. Психолозите обикновено не предлагат психотерапевтична услуга.
Психотерапевтът е специалист с психологическо или медицинско образование и той може да специализира върху един или повече психотерапевтични метода, например когнитивно-поведенческа терапия, позитивна психотерапия, фамилна терапия, психодрама и др. Психотерапевтът може да предложи адекватна терапия и решения на състояния като депресия, тревожност, или по-тежки разстройства. Той помага на клиента да подобри своето психично състояние, да подобри отношенията си с другите, да изследва емоционалните си проблеми. Психотерапевтът няма право да предписва лекарства, това могат да направят само психиатрите.

Психиатрите са лекари, те имат медицинско образование, каквото получават всички лекари, но след това те получават специализирано обучение за лечение на психични заболявания. Те лекуват предимно чрез лекарства.